Nyttig informasjon

Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss.

Ultralyd og røntgen drektighet

Ultralyd kan utføres fra dag 18-28 etter siste parring. Dette er for å bekrefte/avkrefte om dyret er drektig. Vi kan kun gi en indikasjon på antall foster. Det er en stor fordel om dyret kommer inn med full blære.

Røntgen drektighet kan utføres fra dag 45 i drektigheten, med denne undersøkelsen kan vi telle antall foster. Det er en stor fordel om dyret er luftet godt i forkant (mye avføring i tarm kan gjøre det vanskeligere å telle antall foster)

HD/AD røntgen

Vi foretar rutinemessige røntgen av hofter, albuer, rygg og kne i samarbeid med NKK.

Før røntgen:

 • Hunden må være minimum 12 måneder, enkelte raser 18 måneder.
 • Fastes 4 timer før røntgen, hunden blir sedert før røntgen.
 • Logg inn på «Min side» NKK, bestill rekvisisjon for undersøkelse.
 • Du får epost med skjema, dette printer du ut og tar med til klinikken. Uten dette skjemaet kan vi ikke ta røntgenbilder.
 • Du får svar på epost fra NKK innen 1 uke
DNA tester

Muligheten for å påvise sykdomsgener ved hjelp av DNA tester er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet. Det fins en rekke ulike DNA tester, noen er et krav fra NKK og noen er anbefalinger.

Før DNA-tester må du som eier:

 • Sjekke med raseklubben hvilke tester som kreves/anbefales
 • Finn ut hvilket laboratorium testen skal sendes inn til (godkjent laboratorium), skriv ut aktuelt skjema og ta med til klinikken Oversikt over dette finner du på NKK sin hjemmeside.
 • Logg inn på «Min side» NKK, bestill DNA-skjema for testene og betal avgift til NKK. Du mottar så skjema på epost, dette må du skrive ut og ta med til klinikken
 • Hunden må være ID merket for å kunne utføre DNA-tester
 • Veterinær tar blodprøve eller svaber prøve, fyller ut skjema fra laboratorium og sender inn prøven
 • Du som eier mottar prøvesvar, dette sender du inn til NKK sammen med ferdig utfylt skjema fra «Min side»- Resultat blir offentliggjort på DogWeb av NKK ila typisk 3 uker. Ta kontakt med din raseklubb eller NKK hvis du har spørsmål.
Betaling

Betaling utføres samme dag. Betaling utføres via kortterminal, Vipps eller ved kontantoppgjør.

Parkering

Vi har rikelig med parkeringsplasser på klinikken. Mange av våre kunder kommer langveisfra, og for de som kommer med campingvogn/bobil er det gode muligheter for parkering mens dyret blir undersøkt/behandlet.

Nedsatt funksjonsevne

Klinikken har tilrettelagt for adkomst og toalettfasiliteter for kunder med nedsatt førlighet. Alle har forskjellige behov, så det er fint om du kan gi beskjed slik at vi etter beste evne kan gjøre ditt besøk ved klinikken best mulig.

Ormekur Sverige

Alle hunder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens lille dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig og livstruende sykdom hos mennesker. Bendelormen er påvist i Sverige, men er hittil ikke påvist i Norge (med unntak av Svalbard). Dette regelverket er til stede for å hindre at parasitten spres til Norge.

Krav ved reise med hund fra Sverige til Norge;
1. Hunden må være ID-merket
2. Hunden må ha pass
3. Hunden må være behandlet mot revens dvergbendelorm, behandling skal utføres av veterinær og dokumenteres i hundens pass.

Det finnes 2 alternativer for behandling.

Alternativ 1; Hunden behandles en gang hos veterinær i Sverige 24-120 timer før innreise til Norge.  
Alternativ 2; Hunden behandles 2 ganger på 2 forskjellige datoer, med maksimum 28 dagers intervall før innreise til Norge. Behandlingen kan foregå hos veterinær i Norge eller i utlandet. Deretter behandles de hver 28. dag. Dette kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte, eller skal til et område i Sverige med lite veterinærdekning. Hunden skal behandles en siste gang når man er ferdig med reisen. Gjøres ikke dette har ikke veterinær tillatelse til å gi ny behandling for regelmessig reise.

Reglene for reise med dyr til/fra utlandet kan endres uten at vi har rukket å oppdatere vår nettside. Det er du som hundeeier som har ansvaret for å holde deg oppdatert til gjeldende regelverk. Vi henviser til www.mattilsynet.no for oppdatert informasjon.

Resept

Det finnes per i dag ingen elektronisk reseptløsning for dyr, dette betyr at du som eier må hente resepten på klinikken, får resepten tilsendt per post eller at vi ringer inn resepten til apoteket.

Husk å vær ute i god tid, resepter vil bli ekspedert innen påfølgende virkedag. Vi må ha en oppdatert vekt på dyret, ha dette klart ved bestilling av resept. For utskriving av p-piller til katt kreves en årlig helsekontroll, dette for å sikre at det er trygt for katten å få p-piller.

For utskriving av antibiotika preparater må dyret undersøkes først. I Norge er det klare retningslinjer på antibiotika bruk, dette er for å forebygge mot utvikling av  antibiotika resistens.

Avbestilling timer

Vi ber om at avbestilling av timer gjøres så tidlig som mulig. Avbestilling av time for konsultasjon/undersøkelse må skje senest samme dag før kl 09.30. Avbestilling av operasjoner må skje senest dagen før kl 09.30.

Ved utelatt oppmøte vil gebyr påløpe.